Permalink
 
 

Alix de Hesse-Darmstadt, born June 6 1872, 03:15 AM, Darmstadt
[8.45E 49.52N / 0E35, 02:40 AM UT]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20° 14' 20' 25° 34' 53' 19° 57' 25° 59' 09' 29' 40' 10° 40' 12° 37' 15° 18' 15° 38' 21° 37' 28° 46' 28° 52' 26° 42'
Born:Thursday, June 6, 1872, 3:15 AM
In:Darmstadt (Germany)
Sun: 1538' Gemini AS: 209' Gemini
Moon:1518' Gemini MC: 120' Aquarius
Dominants: Gemini, Cancer, Taurus
Mercury, Uranus, Venus
Houses 1, 3, 12 / Air, Earth / Mutable
Numerology: Birth Path 3
Popularity: 27,927 clicks
Positions of Houses
House 1 209' Gemini
House 2 2435' Gemini
House 3 1230' Cancer
House 4 120' Leo
House 5 2606' Leo
House 6 555' Libra
House 7 209' Sagittarius
House 8 2435' Sagittarius
House 9 1230' Capricorn
House 10 120' Aquarius
House 11 2606' Aquarius
House 12 555' Aries
Copyright 2002-2021 Astrotheme